نمایش 61–72 از 80 نتیجه

نمونه رای صدور رأی به محکومیت خوانده به رفع تصرف و خلع ید از زمین زراعی سهم الارث

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان

نمونه رای طلاق

تومان15,000
لذا با توجه به نداشتن حسن رفتار، ترک زندگی مشترک، عدم داشتن رابطه زناشویی، عدم صلح و سازش و وجود

نمونه رای فسخ مبایعه نامه بعلت خیار تاخیر ثمن، و مطالبه کلیه خسارات وارده

تومان15,000
عدم تودیع وجه چک ثمن معامله برابر استعلام ماخوذه از بانک مسکن …. طی نامه شماره ……. مورخ ……. و اخذ پرینت

نمونه رای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون تومان، خسارت وارده به خودروی مزدا ۳

تومان15,000
نظر به این که خواهان در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و لایحه ای نیز ارائه ننمود و هیچ ادله محکمه

نمونه رای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان مطالبه وجه

تومان15,000
اشتغال ذمه خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان در حق خواهان ثابت و محرز

نمونه رای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت صلحنامه و توافقنامه

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده

نمونه رای محکومیت خوانده به جمع آوری تجهیزات کولر گازی و لوله اسپیلت از قسمت مشاعات آپارتمان

تومان15,000
دعوی خواهان را در این خصوص ثابت و وارد تشخیص داده به استناد ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۳ و ۴ آئین نامه اجرایی

نمونه رای محکومیت خوانده به رفع تصرف از راه کنار ملک و تخریب و آتش زدن درختان- خسارت رسیدگی

تومان15,000
طبق نظریه کارشناسی خوانده با احداث راه در ملک خواهان اقدام به تصرف نموده خوانده هیچ دلیل و مدرکی دال

نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، خسارات وارده به مورد اجاره، خسارت رسیدگی، دعوی تقابل

تومان15,000
طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده که خسارات وارده توسط خواننده به مورد اجاره را جمعا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال برآورد نموده

نمونه رأی مطالبه ارش خودروی پراید ۱۳۱ بعلت معیوب بودن رنگ و تعویض کاپوت خودرو طبق نظر کارشناس و خسارات رسیدگی

تومان15,000
خواهان دلیل محکمه پسندی مبنی بر تعویض کاپوت حین و قبل از معامله ارائه نداده است که ادعای وی را

نمونه رای مطالبه ثمن مورد معامله، خسارات تاخیر تادیه، خسارات ناشی از نقل و انتقالات سند مالکیت

تومان15,000
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجه به اینکه اولا مراتب خواسته خواهان در رای داوری شماره ۶۵۴/99 مورخ ….. مورد

نمونه رای مطالبه خسارت عدم نصب درب ضد سرقت و آیفون تصویری- و الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان

تومان15,000
مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین موثر حقوقی تعهدات طرفین در عقود معاوضی در مقابل همدیگر قرار داشته