دوره سطح یک:
رسیدگی و صدور رأی داوری

بهترین قضاوت، قضاوتی می باشد که پاسخگوی نیازهای طرفین است و داوری نمونه بارز آن می باشد. مطلوبترین روش رسیدگی بر اساس سازش می باشد، زیرا کاملترین روش حل و فصل می باشد و اختالفات به صورت درست و واقعی حل و فصل می شود.

دوره سطح دو:
ابلاغ و اجرای رأی داوری

بهترین قضاوت، قضاوتی می باشد که پاسخگوی نیازهای طرفین است و داوری نمونه بارز آن می باشد. مطلوبترین روش رسیدگی بر اساس سازش می باشد، زیرا کاملترین روش حل و فصل می باشد و اختالفات به صورت درست و واقعی حل و فصل می شود.

دوره سطح چهار:
دعاوی طاری

بهترین قضاوت، قضاوتی می باشد که پاسخگوی نیازهای طرفین است و داوری نمونه بارز آن می باشد. مطلوبترین روش رسیدگی بر اساس سازش می باشد، زیرا کاملترین روش حل و فصل می باشد و اختالفات به صورت درست و واقعی حل و فصل می شود.

دوره سطح پنج:
داوری و میانجی گری در نظام قضایی

بهترین قضاوت، قضاوتی می باشد که پاسخگوی نیازهای طرفین است و داوری نمونه بارز آن می باشد. مطلوبترین روش رسیدگی بر اساس سازش می باشد، زیرا کاملترین روش حل و فصل می باشد و اختالفات به صورت درست و واقعی حل و فصل می شود.

داوری آنلاین

از گذشته های دور علاوه بر سیستم دادگستری که به طور رسمی به حل و فصل اختلافات اشخاص می‌پرداخته و برای همگان شناخته شده و مورد وثوق بوده است، روش های حل اختلاف دیگری نیز که بعضا بسیار کارآمد بود در بین مردم رواج داشت.