نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمونه رأی طلاق

تومان0
احتراما در رابطه با پرونده به شماره بایگانی ………… مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم …………. دارای

نمونه رای طلاق

تومان15,000
لذا با توجه به نداشتن حسن رفتار، ترک زندگی مشترک، عدم داشتن رابطه زناشویی، عدم صلح و سازش و وجود